Priključci

Jednobrazdni plug PJ-4

Odaberite kategoriju

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina oranja:

20 CM