PRIKLJUČCI

Snow plough

Choose your Section

Characteristics

Daska za snijeg je robustna ali okretna, fleksibilna i kompaktna daska, koja je svojim karakteristikama odličan odabir za održavanje gradskih i lokalnih prometnica po zimskim uvjetima. Isto tako, daska za snijeg je izuzetno pogodna za održavanje obiteljskih gospodarstva. Upravljanje je omogućeno hidrauličnim sistemom koji se standardno isporučuje uz traktor Tuber 40 i Tuber 50. Opcionalno je dostupna sa hidrauličkim sistemom, opremljen sa joystickom. Daska širine od 2 m i visine 0.70 m dostupna je sa različitim prihvatima kao što su komunalna ploča ili sa prednjim prihvatom u tri točke. Daska za snijeg je osigurana od naleta opružnim mehanizmom koji ugiba cijelu dasku. Bočnu prilagodbu daske terenu omogućava sistem opruga, dok je vertikalna prilagodba terenu omogućena plivajućim položajem hidraulike u kombinaciji s kotačima. Nož daske za snijeg je izrađen od visokolegiranog čelika otpornog na habanje (Hardex 450) koji je po potrebi zamjenjiv.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Širina snježne daske:

2000 mm

Nalet na prepreku:

opružno osiguranje daske.

Niveliranje:

bočno i vertikalno.

Zamicanje:

hidraulično (vertikalno i bočno).

Masa:

230kg

Daska za snijeg je robustna ali okretna, fleksibilna i kompaktna daska, koja je svojim karakteristikama odličan odabir za održavanje gradskih i lokalnih prometnica po zimskim uvjetima. Isto tako, daska za snijeg je izuzetno pogodna za održavanje obiteljskih gospodarstva.

Where to buy