Priključci

Jednobrazdni plug PJ-180

Choose your Section

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina oranja:

20 CM