PRIKLJUČCI

Front Loader

Choose your Section

Characteristics

Labinprogresov prednji utovarivač priključuje se na traktor Tuber 40 i Tuber 50, a služi za utovar i istovar svih vrsta rasutih tereta (pijeska, šljunka, zemlje, građevinskog otpada, pšenice, kukuruza, gnojiva i ostalog), utovar i istovar trupaca i svih vrsta bala, paleta i ostalih materijala na većim ili manjim gospodarstvima. Prije prvog priključivanja, na traktor je potrebno postaviti predviđena ojačanja i nosače. Nakon što su ojačanja i nosači fiksno postavljeni na traktor, prednji utovarivač se vrlo jednostavno i brzo montira i demontira. Poluge za hidraulično upravljanje uređajem nalaze se na traktoru, uz desnu ruku vozača traktora. One omogućuju vertikalno dizanje nosača žlice i same žlice. Hidraulične cijevi za pogon utovarivača spojene su na traktor preko brzih spojki (na traktoru i prednjem utovarivaču), a dizanje i spuštanje nosača i žlice vrši se preko dvoradnih cilindara. Uz utovar i istovar tereta, prednji utovarivač moguće je koristiti i za podizanje prednje strane traktora kod određenih servisnih ili tehničkih zahvata npr. promjene guma ili slično. Na nosač prednjeg utovarivača moguće je umjesto žlice, priključiti i druge vrste priključaka kao što su paletne vilice, nosače bala sijena i ostale priključke koji omogućuju njegovu višestruku primjenu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sila podizanja kod 180 bara:

300kg

Maksimalna visina podizanja:

do točke okretišta - 2.537 mm

-

s priključenom lopatom - 1.617 mm

Dubina kopanja:

156mm

Podizanje do max. visine:

7 sekundi

Labinprogresov prednji utovarivač priključuje se na traktor Tuber 40 i Tuber 50, a služi za utovar i istovar svih vrsta rasutih tereta (pijeska, šljunka, zemlje, građevinskog otpada, pšenice, kukuruza, gnojiva i ostalog), utovar i istovar trupaca i svih vrsta bala, paleta i ostalih materijala na većim ili manjim gospodarstvima.

Where to buy