article-thumb

November 3, 2017

Labinprogres – TPS nagrađen sa prestižnom zlatnom medaljom QUDAL – Quality medal

QUDAL je certifikacijski sustav koji na tržištu detektira i nagrađuje proizvode, usluge i druge subjekte temeljem znanstvenog tržišnog istraživanja koristeći inovativnu metodu DEEPMA (Deep Mind Awareness). Samo proizvodi i usluge koji su od strane potrošača ocijenjeni najvišim ocjenama u svojoj tržišnoj kategoriji mogu nositi prestižnu zlatnu medalju QUDAL – QUality meDAL.

Tvrtka Labinprogres -TPS ostvarila najveći broj glasova ispitanika u najnovijem QUDAL-QUality meDAL Agriculture 2017/2018 istraživanju u slijedećim pitanjima:

„Navedite naziv proizvođača PRIKOLICA ZA TRAKTORE koji po vašem osobnom iskustvu nudi apsolutno vrhunsku kvalitetu na hrvatskom tržištu:“

„Navedite naziv proizvođača MOTOKULTIVATORA koji po vašem osobnom iskustvu nudi apsolutno vrhunsku kvalitetu na hrvatskom tržištu:“

Najviše je ispitanika na ovako postavljena pitanja odgovaralo sa: Labinprogres-TPS

Istraživanje QUDAL-QUality meDAL Agriculture 2017/2018 provedeno je tokom kolovoza i rujna 2017. godine na hrvatskom tržištu na uzorku od 1.200 ispitanika – agronoma i farmera u Hrvatskoj (Internet ispitanici).

QUDAL istraživanje mjeri tko na tržištu nudi vrhunsku kvalitetu – Br. 1 u kvaliteti (www.qudal.com) prema mišljenju i iskustvu samih potrošača.

 

 

MOTOKULTIVATORI – CERTIFIKAT Top Quality Medal

TRAKTORSKA PRIKOLICA – CERTIFIKAT Top Quality Medal