FROM
our NEWSTAND

article-thumb

January 23, 2015

S daskom za snijeg lakše kroz zimu! Ratarstvo

Labinprogres – TPS je u 2013. godini, u vlastitoj proizvodnji lansirao na tržište dasku za snijeg u dvije izvedbe: sa komunalnim prihvatom i prednjom traktorskom hidraulikom, a sve sukladno normi HRN EN15432-1:2011.

Daska idealna za održavanje prometnica

Labinprogres TPS – ova daska za snijeg je robusna, ali okretna, fleksibilna i kompaktna daska, koja je svojim karakteristikama odličan odabir za održavanje gradskih i lokalnih prometnica po zimskim uvjetima. Isto tako, daska za snijeg je izuzetno pogodna za održavanje obiteljskih gospodarstava.

Uske gradske i prigradske ulice, gradski nogostupi, razni prilazi, parkirališta, međugradske prometnice ne predstavljaju napor za ovu dasku koja je svojim karakteristikama dizajnirana za jednostavno manevriranje.

Upravljanje daskom za snijeg omogućeno je hidrauličnim sistemom koji se standardno isporučuje uz traktor Tuber 40 i Tuber 50. Opcionalno se nudi upravljanje daskom hidrauličkim sistemom opremljenim “joystickom“.

Dva sistema: komunalni prihvat i traktorska hidraulika

Daska širine 2 m, te visine 0,70 m dostupna je sa komunalnim prihvatom i prednjom traktorskom hidraulikom, točnije prihvatom u tri prihvatne točke kategorije 1. Kod sistema prihvata u tri točke, manipulacija daskom u horizontalnom i vertikalnom smjeru izvodi se dvoradnim cilindrima. Kod sistema komunalnog prihvata, manipulacija u vertikalnom smjeru izvodi se jednoradnim cilindrom, dok u horizontalnom smjeru dvoradnim cilindrom.

Snježna daska priključena na Tuber 50

Daska za snijeg osigurana je od naleta opružnim mehanizmom koji ugiba cijelu dasku. Zamicanje daske moguće je u lijevu i desnu stranu (±30°) hidrauličkim cilindrom. Bočnu prilagodbu daske terenu omogućava sistem opruga, dok je vertikalna prilagodba terenu omogućena plivajućim položajem hidraulike u kombinaciji sa kotačima.

Nož daske za snijeg je izrađen od visoko legiranog čelika otpornog na habanje (Hardex 450) koji je po potrebi zamjenjiv. Za sigurno prometovanje noću i u uvjetima smanjene vidljivosti, daska za snijeg je opremljena gabaritnom rasvjetom.

Dasku za snijeg u proizvodnji Labinprogres-TPS za Tuber 40 i Tuber 50, svi zainteresirani kupci mogu pogledati kod ovlaštenih distributera u Hrvatskoj i regiji.